Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Новогрудок
Ролевые игры в Беларуси > Регионы > Гродно
Mellon
Уважаемые гроднедцы!!!
До Бреста дополз слух о предстоящим фесте в Новогрудке. Но точной инфы нигде найти не удаётся.
ПО-ЖА-ЛУЙ-СТА, если кто-то в курсе, СООБЩИТЕ
С уважением
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Rad
Я хоть и не Гродненец, но информацией поделиться могу.
Вся информация взята из Интернет-рассылки "Сярэднявечны Iнфарматар". © Iгар Мiхна
______________________________________________________________________

S I V E R
(С Я Р Э Д Н Я В Е Ч Н Ы I Н Ф А Р М А Т А Р)
#9 (40), 28.07.2004
______________________________________________________________________

АНОНС
ТРЭЦI ФЭСТ СЯРЭДНЯВЕЧНАЙ КУЛЬТУРЫ "НАВАГРУДСКI ЗАМАК"
(г.Навагрудак Гродзенскай вобл., 14-15 жнiуня 2004 г.)

ПРАГРАМА

ГАРАДСКI ПЛЯЦ. "КАНЦЭРТНАЯ ПЛЯЦОУКА"
14 жнiуня 2004 г., субота
12.00-13.45 Канцэрт гурта "Бурдон" (Украiна)
14.00-15.45 Канцэрт гурта "Яваровы людзi" (Беларусь)
16.00-17.45 Канцэрт гурта "Drolls" (Расiя)
18.00-18.45 Канцэрт дуэта "Аляксандра i Канстанцiн" (Беларусь) -
прэзентацыя новага кампакт-дыску "THE BEST"
20.00 Урачыстае адкрыццё Фэсту, прадстауленне клубау-
удзельнiкау
21.00 Гала-канцэрт з удзелам гуртоу "Бурдон" (Украiна),
"Drolls" (Расiя), дуэта "Аляксандра i Канстанцiн",
"Bassdance", "Яваровы людзi", "Brevis" (усе _
Беларусь)
21.30 Начны бугурт
23.30 Заканчэнне гала-канцэрту

15 жнiуня 2004 г., нядзеля
11.00-12.00 Канцэрт гурта "Бурдон" (Украiна)
12.15-13.15 Канцэрт гурта "Яваровы людзi" (Беларусь)
13.30-14.15 Канцэрт гурта "Brevis" (Беларусь)
16.15-17.00 Канцэрт гурта "Drolls" (Расiя)

У перапынках канцэртау i памiж канцэртамi адбываюцца конкурсы з
уручэннем прызоу, прэзентацыi рэдкiх музычных iнструментау i новых
кампакт-дыскау.


РОУ ПАД ЗАМКАВАЙ ГАРОЙ. "ПАКАЗАЛЬНАЯ ПЛЯЦОУКА"
14 жнiуня 2004 г., субота
12.00-13.00 II Турнiр Караля Мiндоуга:РАТНАЕ КОЛА (баявое
спаборнiцтва сярод ваяроу IX-XI стст.)
13.00-17.00 II Турнiр Караля Мiндоуга:РЫЦАРСКI ТУРНIР (баявое
спаборнiцтва сярод ваяроу XIV-XV стст.)
17.00-18.30 Ваярская забава "Вiкiнгскi бег"
18.30-19.15 Выступ танцавальнага гурта "Bassdance" (Беларусь)

15 жнiуня 2004 г., нядзеля
11.00-12.00 Турнiр лучнiкау
12.00-13.00 Ваярскае спаборнiцтва без абмежавання правiлау сярод
цяжкаузброеных рыцарау
13.00-14.15 Паказальныя выступы вайскова-гiстарычных клубау
15.00-15.45 Iнсцэнiроука штурму войскам Тэутонскага Ордэна
Новагародскага замку у 1394 г.
15.45-15.50 Прадстауленне клубау-удзельнiкау Iнсцэнiроукi штурму
15.50-16.00 Фатаграфаванне гледачоу на памяць з рыцарамi


ЗАМКАВАЯ ГАРА. "ВЫСТАВАЧНАЯ ПЛЯЦОУКА"
14 жнiуня 2004 г., субота
12.00-16.00 Выраб скульптуры з пяску
16.00-16.20 Адкрыццё скульптуры з пяску
12.00-19.15 Выстава "Рыцарскi шацёр" (мэбля, посуд, вопратка,
пабытовыя прадметы, настольныя гульнi)
12.00-19.15 Выстава-паказ работы Гомiйскай броннай майстэрнi i
цяжкаузброенага гомiйскага ратнiка першай пал. XIII
ст. (аутэнтычныя прылады i iнструменты)
12.00-19.15 Выстава-дэманстрацыя "Паселiшча вiкiнгау" (мэбля,
посуд, вопратка, пабытовыя прадметы, узбраенне)

15 жнiуня 2004 г., нядзеля
11.00-14.00 Выстава "Рыцарскi шацёр" (мэбля, посуд, вопратка,
пабытовыя прадметы, настольныя гульнi)
11.00-14.00 Выстава-паказ работы Гомiйскай броннай майстэрнi i
цяжкаузброенага гомiйскага ратнiка першай пал. XIII
ст. (аутэнтычныя прылады i iнструменты)
11.00-14.00 Выстава-дэманстрацыя "Паселiшча вiкiнгау" (мэбля,
посуд, вопратка, пабытовыя прадметы, узбраенне)
11.00-14.00 Скульптура з пяску


МАЛЫ ЗАМАК. "РАМЕСНАЯ ПЛЯЦОУКА"
14 жнiуня 2004 г., субота
12.00-19.15 Сярэднявечныя кухня i кiрмаш
12.00-19.15 Дэманстрацыя сярэднявечных рамёствау:
Јкавальства;
Јганчарства;
Јсаломапляценьне;
Јткацтва;
Јразьбярства;
Јвыраб паперы;
Јпраца са скурай;
Јберасцяншчыкi
18.00-19.00 Народная музыка i народныя танцы ад Алеся Лася:
дэманстрацыя i варштаты

15 жнiуня 2004 г., нядзеля
11.00-17.00 Сярэднявечныя кухня i кiрмаш
11.00-17.00 Дэманстрацыя сярэднявечных рамёствау:
Јкавальства;
Јганчарства;
Јсаломапляценьне;
Јткацтва;
Јразьбярства;
Јвыраб паперы;
Јпраца са скурай;
Јберасцяншчыкi

Заувага: арганiзатары пакiдаюць за сабой права унясення зменау па
аб'ектыуных прычынах у праграму Фэсту.
______________________________________________________________________

АПIСАНЬНЕ УМОВАУ ПАДТРЫМКI ГЛЕДАЧОУ ФЭСТУ

Навагрудак, як месца правядзення сярэднявечнага фэсту абранае не
выпадкова. Навагрудак (Новогород, Новгородок, Новогородок) - першая
сталiца Вялiкага княства Лiтоускага, месца каранацыi першага
лiтоускага манарха (караля).

У горадзе захавалiся сярэднявечныя плянiроука й забудова, Замкавая
Гара са старажытнымi рэшткамi. За мiнулыя колькi гадоу мясцовыя улады
багата зрабiлi для добраупарадкавання горада, стварыушы тым самым на
Беларусi iдэальную "пляцоуку" для фэстау такога кшталту - Фэсту
сярэднявечнай культуры.

Праграма падтрымкi гледачоу на III Фэсце сярэднявечнай культуры
"Навагрудскi замак" утрымлiвае:
1. транспортныя паслугi: арганiзацыя праезду з Мiнска у Навагрудак i
назад -iнфармацыя па тэлефоне (017) 227-30-08 - кампанiя
"Экспабiзнэстур";
2. начоука - арганiзацыя начоукi:
є у Намётавым Стане (в.Сялец, 2 км ад рысы горада па мiнсiкiм
накiрунку, аутобусны маршрут Навагрудак-Намётавы Стан, гандлёвыя
прадуктовыя кропкi, дровы, пiтная вада, санiтарныя умовы, ахова);
є у iнтэрнатах горада - замова месцау па тэлефоне (01563) 39-304,
факс (01597) 22-604 - ТДА "Адамалiя-тур".

Кошт разьмяшчэньня:
є у Намётавым Стане: намёта - 1.000 рублёу; аутамабiля - 500 рублёу;
є у iнтэрнатах: беларускiм грамадзянам - 6.000 рублёу, грамадзянам
краiн СНД - 9.000 рублёу; iншым - 12.000 рублёу.

КАНТАКТ:
Аргкамiтэт Фэсту - Iгар Мiхна,
тэлефон: +375 17 220-68-74,
e-mail: [email protected]
______________________________________________________________________

(с) СЯРЭДНЯВЕЧНЫ IНФАРМАТАР, 2004
Усе матэрыялы могуць быць выкарыстаныя · по·ным альбо частковым
аб'ёме толькi са спасылкай на "СЯРЭДНЯВЕЧНЫ IНФАРМАТАР".

Рэдактар - Iгар МIХНА (Ihar MIKHNA), [email protected],
[email protected]

Тэл. маб.: (029) 620-6874.
______________________________________________________________________
Лисица
ну вот, только я хотела написать, что инфу можно достать на сайте Новогрудка.

предлагаю встретиться непосредственно на празднике там.
Сигги Тупица
Пропишусь комунить в палатка,
я плохой слушатель и никудышный расскажщикх...
Mellon
Rad

Спасибо. Ты ОООЧЧЧЧЕЕЕНННЬ помог.
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Loston(half_drow)
Народ,а кто едет???Нас например едет человек 9....
Лисица
из Гродно точно едет пока 2 человека - я и Морвен
Див
Надо будет тама всем пересечься! biggrin.gif Рыцарско-ролевицкая тусовка это хорошо!
Helja
Людцы, а кто знает, будут ли ходить специательные автобусы из Минска? Если да - то по какому расписанию?
Лисица
тогда как друг друга найдём? huh.gif назначать место встречи сложно, так как города я , например, не знаю ohmy.gif
Див
Лисица
мобильники есть
Razor
Цитата
мобильники есть

В Несвиже в прошлом году говорить было совершенно невозможно : Перегружена сеть
Лисица
Цитата
мобильники есть


это у вас есть.

народ, вы туда когда заезжать собираетесь? я, по возможности, на день или 2 раньше. м уезжать тоже попозжа буду, ибо стопом. может,тогда?
Mellon
Товарище уважаемые! rolleyes.gif
Кто не откажет в вписке на ночь в палатку, или хотя бы к костру, одного или пары существ из Бреста?
Лисица
в общем, когда я буду что-то точно знать, то сразу отпишусь. это будет в районе 1-7 августа.
QuendiWen
Цитата (Loston(half_drow) @ Четверг, 29 Июля 2004, 23:13 )
Народ,а кто едет???Нас например едет человек 9....

Скорее всего, еду я. И Атилла
Loston(half_drow)
Mellon
Примем к костру,больше народу-веселее...
Лисица
Loston(half_drow)
а палатки у вас в каком количестве? просто я могу и на земле спать, а вот у моей спутницы коврика нет. это не есть гуд
Див
Mellon
Скорее всего могу дать палатку (точно буду знать через неделю гдето, а то и раньше) Там 4 человека легко помещаются. Только есть проблемка: я в Минске. В случае чего звони на моб 7045729, или сообщайся на форпочту.
Helja
Див
Как ты собираешься до Новогрудка добираться и когда? Говорят, очень неудобно. Мне б к кому-нибудь на хвост из минских сесть, если Михно-таки не организует централизованные автобусы...
Див
Хель
Я скорее всего поеду с другом либо на машине либо не знаю как. Можно перед Новогрудком сконтачиться, поехать вместе. я думаю моя компания не будет против, там в все равно все вместе стоят, все рядом. В лагере беженцев как то те кто рядом стоят вместе и тусуются. Так что будем сообщаться, номер мобилки я кидала, так что найдемся. Но поеду я скорее всего в пятницу вечером, потому что работа.
Helja
Див
Так ты на машине? Жаль... Просто есть вероятность, что со мной один молодой челолвек поедет...
В любом случае, если что - там найдёмся smile.gif
Mellon
Див, Loston(half_drow)

Спасибо.

Кстати, кто-нить знает: ночной лагерь далеко от места действа будет?
Див
Mellon
Лагерь беженцев в прошлый раз стоял где то за 3 км от лагеря рыцарей. Скорее всего в этом году так же будет.
Алесь

Привет!!! Можете задавать вопросы по поводу феста в Новогрудке. Отвечу практически всем и помогу советом. а может и делом. smile.gif smile.gif Кстати, лагерь для рыцарей будет на озере литовка 4 км от города, а ночной лагерь для приезжих у деревни Селец 3 км от города в сторону Минска и это совершенно в разных местах, так что встреча ночью в лесу с рыцарем исключена. Все эти стоянки в лесу и есть небольшие водоемы. Есть у меня предложения по месту создания ночной тусовки на природе рядом с городом, а можно и дальше. Еще можно местный молодняк подключить с гитарой и костер. Короче пишите. Алесь
Helja
Алесь
Вы уверены, что вам очень хочется именно местный молодняк подключать? wink.gif

И ещё одна просьба. У вас случайно карты расположеня обоих лагерей нет?
Лисица
Алесь, хочу!
в количестве 3-4 человека гродненского молодняка!
правда без гитары.... но всё равно!
как вы приезжих встречать собираетесь?
и как можно связаться по прибытии в город - мы приедем либо в пятницу вечером либо в субботу утром.

с уважением и интересом, Лисица
Лисица
буду точно в пятницу вечером. Алесь??
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.